<
โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัด
เราเป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft ibiz
ข้อมูลติดต่อร้านค้า
Prosoft ibiz - ซื้อขาด (small) ผู้ใช้งาน 1 User
19,000.00 บาท
Prosoft ibiz - ซื้อขาด (Medium) - ผู้ใช้งาน 5 User
29,000.00 บาท
Prosoft ibiz - ซื้อขาด (Large) ผู้ใช้งาน 10 User
39,000.00 บาท
Prosoft ibiz - ซื้อขาด (Unlimited) ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
49,000.00 บาท
Prosoft ibiz - รายปี (Small) ผู้ใช้งาน 1 User
5,000.00 บาท
Prosoft ibiz - รายปี (Medium) ผู้ใช้งาน 5 User
9,000.00 บาท
Prosoft ibiz - รายปี (Large) ผู้ใช้งาน 10 User
15,000.00 บาท
Prosoft ibiz - รายปี (Unlimited) ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
19,000.00 บาท
ระบบ CRM รายปี
3,000.00 บาท
ระบบ Dashboard รายปี
3,000.00 บาท
ระบบ ibiz-Mobile รายปี
3,000.00 บาท
ระบบ CRM ซื้อขาด
9,000.00 บาท
ระบบ Dashboard ซื้อขาด
9,000.00 บาท
ระบบ ibiz-Mobile ซื้อขาด
9,000.00 บาท