<
โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม
เราเป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ชื่อว่า myCRM โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อนำเสนอเครื่องมือบริหารงานขาย งานการตลาดและการบริการลูกค้า ให้สามารถแสวงหาโอกาสทางการตลาด งานขายผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ ส่งผลให้ธุรกิจมียอดขายเพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลติดต่อร้านค้า
myCRM as a service 1 User
3,600.00 บาท
myCRM as a service 5 User
6,000.00 บาท
myCRM as a service 10 User
8,400.00 บาท
myCRM as a service 20 User
14,400.00 บาท
myCRM License 1 User
9,000.00 บาท
myCRM License 5 User
19,000.00 บาท
myCRM License 10 User
29,000.00 บาท
myCRM License Unlimited
39,000.00 บาท